bookmark_borderاستفاده از elixir به جای php در یک پروژه ساده

یه پروژه ساده داشتم، که یه صف از کارا رو باید انجام میدادم. از Lumen استفاده کردم، و یه چند تا worker رو با استفاده از supervisor اووردم بالا که کارا رو انجام بدن. یه endpoint هم داشت که یه سرویس دیگه ازش برای ایجاد کار جدید استفاده میکرد.

Continue reading “استفاده از elixir به جای php در یک پروژه ساده”